Disclaimer & AVG

Ondanks dat met de grootst mogelijke zorg deze website is voorbereid, blijft de mogelijkheid bestaan dat er ten alle tijden bepaalde informatie verouderd of incorrect is. Prochamp BV is hierom niet verantwoordelijk voor de consequenties of activiteiten die zijn ondernomen in de basis van deze internet site. In geen geval zal Prochamp BV verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor schade geleden door u of iemand anders voortvloeiend uit een beslissing gemaakt op basis van de inhoud van deze website. Prochamp BV is niet verantwoordelijk voor enige schade die is geleden door een direct, speciaal, incidenteel, indirecte gevolg van het gebruiken of het onvermogen van het gebruiken van deze website. De informatie die wordt geleverd op deze site mag niet zonder vooraf expliciete toestemming van Prochamp BV te hebben verkregen, worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Privacy statement ten aanzien van omgang  met persoonsgegevens (AVG)

Persoonsgegevens die wij ontvangen (t.b.v. sollicitaties, informatie uit het contactformulier op onze website en klantgegevens), verwerken wij dit op een passende manier in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder hebben wij aangegeven hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

1. Doeleinden van gegevensverwerking
Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze met ons hebt gedeeld. Te denken valt aan NAW-gegevens en functievoorkeuren welke wij verwerken voor de sollicitatieprocedure (deze gegevens bewaren wij enkel gedurende de procedure, daarna vernietigen wij deze gegevens). Ook uw contactgegevens welke u hebt opgegeven in ons contactformulier worden enkel verwerkt t.b.v. contact met u (deze gegevens bewaren wij enkel gedurende de contactmomenten). Specifieke klantgegevens worden zorgvuldig bewaard in een versleuteld systeem en ook daarvan bewaren wij enkel de hoognodige gegevens.

2. Marketingactiviteiten
Wij houden geen gegevens bij zoals het IP-adres van de computer, de gegevens die de browser meestuurt, etc. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw data, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

3. Beveiligingsniveau
Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging minimaal te houden. Hierbij kunt u denken aan firewall, versleuteling van gegevens, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw data, neem dan contact met ons op.

4. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie heeft met onze organisatie, kunt u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid krijgen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

5. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rondom de verwerking van persoonsgegevens (AVG) richten tot: Prochamp BV, t.a.v. HR, info@prochamp.nl

6. Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons recht voor ons privacy statement aan te passen.